THĂNG LONG AUDIO : Nơi hội tụ thương hiệu âm thanh chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.

Thương hiệu âm thanh VUE AUDIO

VUE Audiotechnik được thành lập năm 2012 bởi KENNETH BERGER (người mỹ) kết hợp cùng các kỹ sư hàng đầu trong lĩnh vực âm thanh chuyên nghiệp người Đức.

VUE Audiotechnik đặt hhà máy tái California Hoa Kỳ, trụ sở chính tại châu âu là thành phố Berlin (Đức), trụ sở Trung Quốc tại Thành Phố Triết Giang. VUE Audiotechnik liên kết thành một khối vững chắc với cam kết  quyết liệt vào mối quan hệ tương tác và không ngần ngại đổi mới tư duy và công nghệ.


Thành viên VUE cam kết cam kết luôn cải tiến mọi khía cạnh của thiết kế hệ thống loa và không ngần ngại suy nghĩ “đột phá” để đạt kết quả hoàn hảo hơn. Để bức phá hiện trạng thông thường, VUE đã và đang thực hiện vô số chương trình biểu diễn âm nhạc đẳng cấp thế giới, và đáp ứng sự tự do sáng tạo tới tất cả đối tác. Làm điều này, VUE đang thay đổi lĩnh vực âm thanh – mãi mãi.


Những công nghệ cốt lõi của VUE gồm: “Continuous Source Topology (CST™)”, “Beryllium] Acoustic Properties & Performance”, “Active Compliance Management (ACM)”, “Isobaric Subwoofer Design” và “VUE Point Beam Steering”.

Sản phẩm VUE AUDIO nổi bật